طرح دوباره اتهامات واهی سایبری علیه ایران

درخواست حذف این مطلب

به ادعای شرکت امنیتی پالو ... وی ... ، موج دوم فعالیت ب ... زار شمعون ۲، اه ... تازه‌ای را در عربستان مورد تهاجم قرار داده است.

محققان امنیتی شرکت ... یی پالو ... و، به‌تازگی مدعی آغاز به کار موج دوم ب ... زار شمعون ۲ شدند. پیش‌ازاین، در نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی، برخی شرکت‌های امنیتی از آغاز به کار موج اول ب ... زار شمعون ۲ خبر دادند و ایران را به‌عنوان متهم اصلی این حمله، معرفی ... د. بر این اساس، این ب ... زار، یک حمله چندمرحله‌ای را برای آسیب زدن به اه ... ی در عربستان، تدارک دیده است.

مقامات ... تی در ... نیز، به طرفداری از سعودی‌ها در این زمینه پرداخته‌اند. پیش‌ازاین، در سال ۲۰۱۲، عربستان سعودی با همراهی شرکای غربی خودش، ایران را متهم به حمله سازمان‌دهی شده به شرکت نفت عربستان، آرامکو، با استفاده از نسخه ابت ... شمعون ... د. البته به اذعان منتشرکنندگان گزارش مذکور، هیچ مدرک مستدلی برای اثبات این اتهام و ادعا وجود ندارد و تنها بر اساس شواهدی که در مورد شمعون ۱ وجود دارد و البته آن‌ها نیز هیچ‌گاه ثابت نشدند، این اتهام متوجه ... گردید.

به ادعای برخی از کارشناسان، حتی ممکن است منبع کدهای نرم‌افزاری این ب ... زار، توسط گروه‌ها یا سازمان‌های خاصی ... یداری‌ شده باشد و برای حمله به عربستان، مورد استفاده قرار گرفته باشد.