مهدی 59 کاملترین دین 59 آ !!! ین !!! دین !!! 59گوهر حق ادیانی59آل محمد رسوالله59مهدی59  

درخواست حذف این مطلب
مردان همه صاحب دارند شیر دلند که مرام علی شیر خداوند دارند  گنده لات بودند لاتهای قدیم  قصب می !!! د خلافت با زمین به مثل این عمر باغ فدک خور  به هر !!! میرسید می کرد خور خور   آ !!! ش هر لات توبه می کند یا به خنجریا تبر اره هم بر گردن آنها نبوده کارگر  هم شرور یاغی عاصیو هم نابکار توبه می !!! د اما در فرار خنجری بر پای آنان بود تیزوقت توبه هم ندارد آدم نامرد و هیز  خشت اول چون نهد معمار کج تاثریا میرود دیوار کج یاغی وعاصی به هر کار خلاف گنده لات بی خدا

ادامه مطلب  

ممنون بابت شعر  

درخواست حذف این مطلب
دوستان شرح پریشانی من گوش کنیدداستان غم پنهانی من گوش کنیدقصه بی سر و سامانی من گوش کنیدگفت وگوی من و حیرانی من گوش کنیدشرح این آتش جان سوز نگفتن تا کیسوختم سوختم این راز نهفتن تا !!! وزگاری من و دل !!! ن کویی بودیم !!! ن کوی بت عربده‌جویی بودیمعقل و دین باخته، دیوانهٔ رویی بودیمبستهٔ سلسلهٔ سلسله مویی بودیم !!! در آن سلسله غیر از من و دل بند نبودیک گرفتار از این جمله که هستند نبودنرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشتسنبل پرشکنش هیچ گرفتار نداشتاینهم

ادامه مطلب  

س  

درخواست حذف این مطلب
جملات زیبا درباره کتاب؛ کتاب را نخوانید که بخوانید! کتاب را بخوانید که بیدار شوید … * برای نابود !!! یک فرهنگ نیازی نیست کتابها را سوزاند کافیست کاری کنید مردم آنها را نخوانند . . . (ویکتور هوگو) * خواندن بی شه بیهوده است ؛ و شه بدون خواندن خطرناک … (کنفوسیوس) * اگر میخواهی راحت باشی کمتر بدان واگر میخواهی خوشبخت باشی بیشتر بخوان ؛ با اینحال ، خوشبختی را بر راحتی های زودگذر ارجح بدان … * برگهای سبز با رگبرگهای سفید، باعث میوه دادن درخت می شوند ؛ و

ادامه مطلب  

دهه کرامت  

درخواست حذف این مطلب
به گوش دل ندا آمد، که يار دلربا آمد                                                                                                     به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضاآمد خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده                                                                                                                               که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد                                          دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و هشتمین اختر تابناک !!! ت و

ادامه مطلب  

دل داغو (لری !!! م آبادی )  

درخواست حذف این مطلب
امروز اُفتامَه و یاد يارم نوینم ها کجا مِ غم دِ بارم امروز آسمو حالش !!! اوه سی درد دلم دلش کواوه امروز گریتا دل بی !!! م مویه ها کجا او هنارسم دل بی !!! م همرا آسمو دَ ها میواره سی درد گرو يارم هشتو و رت دلم بی !!! بی دلم بی !!! و بی هنارس بی فکر نکرد دلم بی او میمیره دلم بعد او ها تقاص میره قهره وا همه  ، خنه فراموش ها کنجی دلم !!! ت و خاموش چش انتظاری دَ کردش پیردل چش و ره ، گن بیه اسیر فکر نکم دلم طاقت بياره درد بی !!! ی که چاره داره مر لطف خدا بویه شاملش يار

ادامه مطلب  

شیعه25 کعبه25 اصل !!! 25 اصل حق25ارباب جهان25 شاه مردان25نام آدم 25 بار در قرآن آمده آدم باش و حق  

درخواست حذف این مطلب
تفسیر آیه کلمة الله هی العلیا  الله زیباترین کلمه موجود در بین تمامی کلمات است و هیچ کلمه ای در هیچ زبانی زیباتر از کلمه الله نیست به طوری که خداوند در قرآن کریم فرمود: کلمة الله هی العلیا یعنی کلمه الله برترین است.و اما دلیل خداوند در تفسیر این آیه نهفته است. اگر کلمه الله حرف اولش را حذف کنیم میشود "لله" یعنی برای خدا و اگر حرف دومش را حذف کنیم میشود "له" یعنی برای او و اگر حرف سومش را حذف کنیم می شود "ـهُ=هو" یعنی او حالا در کلمات بدست آمده دقت ک

ادامه مطلب  

چهل منزل تا سکوت  

درخواست حذف این مطلب
چهل منزل تا سکوت مثنوی چهل محفل با قنوت معنوی ساقیا بیت الاحزان غزل تارشده مصرع  وقافیه ازسوگ تلنبارشده ساقیا یک خبر از يار بيار از دل يار نگو ازشب تار بيار ساقیا برگو زحال عابدین آفتاب آمد به بام اربعین ع !!! خورشیدی نمایان در تشت شده پنهان زطفیلان در دشت تشت سرهای گران وخوشنام همچو قرص قمرافتاده به بام کودکان محو سکوتند وتلاطم يارب بشکنا قفل خموشی وسکوتت ازلب چهل منزل آفتاب درتشت !!! چهل پیمان نامه از پیمانه گفت چهل روزاست وشب وماتم ودرد رخ

ادامه مطلب  

شبگرد کوچه هایه تنهایی یم  

درخواست حذف این مطلب
شبگرد کوچه هایه تنهایی یم **  شبگرد کوچه هایه تنهایی یم  تنهایم و از پی تنهایی یم  تنهایم و تنها  پی یش میگردم  تنها پی گمشده ام میگردم **  به دنبال  پری  یه قصه هایم   به دنبال یک  يار آشنایم  به دنبال کوچه یه آشنایم                                         به دنبال ش رون تو کوچه هایم **  پی دل گمشده ام میگردم  پی  يار گم شده ام میگردم  گم شده در  میون کوچه هایم  غریبم و پی   یک آشنایم **  هزار و یک ترانه  دفتر دهم ( کلاتسپیدها)  نام ترانه: شبگر

ادامه مطلب  

مهدی 59 کاملترین دین 59 آ !!! ین !!! دین !!! 59گوهر حق ادیانی59آل محمد رسوالله59مهدی59  

درخواست حذف این مطلب
إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا)47حروف47شجره مطهره 47 +12 !!! =59 مهدی59خلیفه حق دین 59آ !!! ین !!! دین !!! 59 مهدی 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین این آیه قرآن 59 حروف دارد 59{کلمه الله 41+41 اصل دین !!! 41 {مغز دین !!! 1243-1202 سه خلیفه =41 اصل دین !!! 41 +41 =82 !!! 82 مهدی82 کعبه دلها 41+ 41 اصل دین !!! = 82 !!! 82 مهدی 82 معجزه صحف ابراهیم82 «أَفَمَن یَمْشِی مُکِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن یَمْشِی سَوِیًّا عَلَى ص

ادامه مطلب  

الْأَعْرابُ أَشَدُّ کُفْراً وَ نِفاقاً وَ أَجْدَرُ أَلاَّ یَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ عَل  

درخواست حذف این مطلب
إنما یرید الله لیذهب عنکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیرا)47حروف دارد47شجره مطهره 47 +12 !!! =59 مهدی59خلیفه حق دین 59آ !!! ین !!! دین !!! 59 مومن واقعی !!! 59مغز متفکر !!! ی59 !!! واقعی حق انسان 59 مهدی59این آیه قرآن هم 59حروف داردبشمار 59 ونریدأن نمن على الذین استضعفوافى الأرض ونجعلهم أئمّة ونجعلهم الوارثین59 این آیه قرآن 59 حروف دارد 59{کلمه الله 41+41 اصل دین !!! 41 {مغز دین !!! 1243-1202 سه خلیفه =41 اصل دین !!! 41 +41 کلمه الله =82 !!! 82 مهدی82 کعبه دلها 41+ 41 اصل دین !!! = 82 !!! 82 مهدی 82 معجزه

ادامه مطلب  

مهدی 59 کاملترین دین 59 آ !!! ین !!! دین !!! 59گوهر حق ادیانی59آل محمد رسوالله59مهدی59  

درخواست حذف این مطلب
خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 !!! و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 !!! در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال                                                   اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر=365 روز سال                             فاطمه جان یعنی ف فهم الله ط طریق محمدهست جان علیبه ابجد !!! 132+92محمد+110علی+5تن+12 !!! +14معصوم = 365 روز سال  شیعه یعنی ش شما ی يار ع علی ه هستید !!! فرمود فقط یک فرق

ادامه مطلب  

معرفی اعضاء (3)  

درخواست حذف این مطلب
علی اظهری سلماسی متخلّص به چیلقین. نمونۀ اشعار: ائشیدمه دی بو آجی چکدیگیم لری تمام یاد بیلیب ائشیتدی يار ائشیدمه دی اوزولدوم باشیما گله ن قه دره جارچیلار چکدیلر جار ائشیدمه دی چکدیگیم دردلری ، غمی غصه نی قیشقیردیم داغ داشا ، کار ائشیدمه دی اوست اوسته شه له دیم ، آجیلاریمی چوخ چکدیم آهیلن زار ، ائشیدمه دی غصه لی نغمه می ماهنی یازدیلار موقامدا اوخودی تار ، ائشیدمه دی دفتریمده سولدی لاله یاسمن سونبول بولدی ، خار ائشیدمه دی چرخی سئنمیش فلک سال

ادامه مطلب  

۲۵۵ تا ۲۵۷ بقره  

درخواست حذف این مطلب
اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚلَّهُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا یُحِیطُونَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ کُرْسِیُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا یَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ ٢٥٥ ل

ادامه مطلب  

فلسفه اربعین حسینی چیست؟  

درخواست حذف این مطلب
در این گزارش نقل‌های تاریخی پیرامون بیستم صفر (اربعین سالار شهیدان) در سال 61 هجری را می‌خوانید. چشم بر هم زدیم و اربعین حسینی رسید. چهل روز عاشقانه را عارفانه گذر م و دل در گرو يار همصدا شدیم با قافله سالار کاروان اسرای کرب و بلا؛ زینب کبری (س). نغمه سر دادیم با ناله های رقیه و سکینه و گوش فرا دادیم به ندای «ما رایت الا جمیلا». و براستی که چه بود آن همه رخداد، اگر زیبایی نبود؟!  حال باید دید فلسفه این عزاداری‌ها و اشکواره اربعینی چیست؟ او کیست ک

ادامه مطلب  

خزیمة بن ثابت انصاری ، یار وفادار !!! صلی الله علیه و آله و حضرت علی(ع)  

درخواست حذف این مطلب
خُزَیْمَة ‌بن ثابِت بن فاکِه ‌بن ثَعْلَبَة‌بن ساعده انصارى از اصحاب برجسته !!! !!! (ص) و از ياران مشهور حضرت على (ع) بود. او از اهالى مدینه، قبیله اوس و طایفه بنى‌خَطْمَه بود ومادرش، کَبْشَه دختر اَوْس، از بنى‌ساعده بود. [ادامه مطلب را در اینجا بخوانید ...]

ادامه مطلب  

عملیات قدس یک  

درخواست حذف این مطلب
عملیات قدس یک !!! به اه عملیات بدر ساعت 21وبیست وپنج دقیقه ی شامگاه 25ام !!! دادماه 1364 نیروهای پاسداران انقلاب !!! ی عملیات قدس یک را با رمز "یا محمد رسول الله ص" در منطقه عملیاتی هورالهویزه در شرق رودخانه دجله ی عراق برای انهادام نیروهای دشمن و برهم زدن انسجام ماشین جنگی عراق در منطقه ای به وسعت 180کیلومتر مربع آغاز !!! د.  در این عملیات چهار روزه نیروهای عمل کننده ی ایران در ظرف چند دقیقه به دو پاسگاه مورد نظر یعنی ابوذکر و ابولیله دشمن دست یافته و مق

ادامه مطلب  

ضوابط پخش اگهی در صدا و سیما  

درخواست حذف این مطلب
کانون تبلیغاتی کیانقش با بهره‌گیری از جدیدترین پدیده‌ها و دستاوردهای مطرح در دنیا به انجام مطالعات و ارائه خدمات مشاوره‌ای و آموزشی پرداخته است . این کانون تبلیغاتی از گروه‌های تخصصی تشکیل شده است که وظیفه ارائه خط مشی‌های مشاوره‌ای ، انجام و نظارت بر حسن اجرای پروژه‌های تخصصی ، جذب پروژه در حوزه‌های تخصصی ذیربط بر اساس اه تعیین شده را بر عهده دارند.آنچه که همواره تضمین‌کننده موفقیت و پویایی این کانون تبلیغاتیست، نگرش و دیدگاهی متف

ادامه مطلب  

اشعارعیدغدیر مخصوص مداحی  

درخواست حذف این مطلب
!!! المومنین(ع)-عید غدیر (علی اصغر انصاریان)   شور عشقت به دل، زوال نداشت آینه غیر تو خیال نداشت بهتر و برتر از وجود خودت مظهری ذات ذوالجلال نداشت زادگاهت نبود اگر کعبه کعبه بر اش مدال نداشت گر که حبل المتینیِ تو نبود هیچ !!! تا خدا وصال نداشت ای تمامیّت نِعَم با تو بی تو دین خدا کمال نداشت تا به عشق تو مبتلا گشتم با غدیر خُم آشنا گشتم برکه ای بود و مثل دریا شد با تو این بادیه مُصفّا شد از جهاز شتر برای رسول منبری مثل نور ب !!! ا شد گفت: ای حاجیان بیت ا

ادامه مطلب  

دی  

درخواست حذف این مطلب
عزاداری هاتون  قبول   دو روزه شبا  با مامانم  میرم مسجد  دیر  میرم  تا تموم شه  پشت  دسته  برم     وای  انقد از  عینک بدم  میاد  !!! ب  زده بودم  حس می !!!   خیلی زشت شده بودم   فقط  خونه میزنم !!! ب فندق من زنگ زده بود میگفت  :where is aunt? بعدا نوشت :راسی شبکه ی افتاب مختار نامه نشون میده 

ادامه مطلب  

"شب !!! "  

درخواست حذف این مطلب
آیا !!! ی هست که به انتظار طلوع خورشید روز ظهور نشسته باشد؟ظهور،روزی مثل فرداست...یا اباصالح المهدی، امشب کجا حضور دارید آقاجان؟طلاییه؟شلمچه؟کربلا؟مدینه؟یمن؟فلسطین؟بحرین؟مکه؟نجف؟کجا آقا جان؟دستی بر دلم بکشید مولاسخت محتاج عنایتم ...ای نفست،يار و مددکار ماکی و کجا،وعده ی دیدار ما؟اللهم عجل لولیک الفرجافسرمولا

ادامه مطلب  

سئوالات  

درخواست حذف این مطلب
ریاضی 1-الگوی زیر را ادامه دهید. -..?.-0-7-26-63   1)152             2)158            1)100          4)124 2-عدد بین3 و 4کدام است؟   1)هفت دوم             2)سه چهارم             3)یک دوم          4)هیچکدام  3-علی 32 هزار تومان دارد.سه هشتم آن را سیب و دو پنجم  باقیمانده را پرتقل !!! ید.اگر او تمام پولش را !!! ج کرده باشد،اوچند ریال موز !!! یده است؟   1)40000            2)12000              3)22000             4)هیچکدام 4-محیط مربعی با مثلث متساوی الساقین برابر است. ضلع مربع 2

ادامه مطلب  

نذر کتاب  

درخواست حذف این مطلب
«نذر کتاب»؛ طرحی برای رهایی کتاب‌ها از قفس کتابخانه‌ها    نذر» داراى پیشینه طولانی است و انسان در طول تاریخ از آن سود جسته و با نذر سعى کرده تا رضایت معبود خویش را در جهت تأمین نیازهایش جلب کند. در ایران باستان و در میان اعراب جاهلی، نذر و قربانی برای بتها و آتشکده‌ها وجود داشته و ریشه‌های !!! افی فراوانی داشته است که خداوند در قرآن کریم با اشاره به آنها می‌گوید: «وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ

ادامه مطلب  

سحر شد – سحر من نیامد  

درخواست حذف این مطلب
سحر شد – سحر من نیامد **  سحر شد – سحر من نیامد  که يار رو وا  قرار _ من نیامد  به !!! م مو به خواب من نیامد  جز خواب  اوبه چشم من نیامد **  که چشمانش به خواب من نیامد  که خو وا به چشم _ من نیامد  خبر  و قاصدش وا باز نیامد  که مرغ سحر من باز نیامد **  سحر شد و دل آرم م نیامد  سحر شد قرار من نیامد  سحر شدو دل   دارم نیامد  که غم خوار دل زارم نیامد **  سحر شد هنوز در سوزم  سحر شد هنوز من وا بسوزم  سحر شد هنوز من بی قرارم  سحر شد هنوز من روزه دارم **  سحر شد و ا

ادامه مطلب  

مشاعره  

درخواست حذف این مطلب
سلام به همگی واقعن صنعت شعر و شاعری هنر بی نظیریه حرفایی که نمیشه به راحتی به زبون بياری خیلی قشنگ بصورت شعر در ميارن و حرف دل آدمارو میزنن و بعضی از شعرها آدم رو مست میکنن و از خوندنشون سیر نمیشی     نازنینم رنجش از دیوانگی هایم خطاست عشق را همواره با دیوانگی پیوند هاست ........ شاید اینها امتحان ماست با دستور عشق ورنه هرگز رنجش معشوق را عاشق نخواست........ چند می گویی که از من شکوه ها داری به دل؟ لب که بگشایم مرا هم با تو چندان ماجراست........ عشق را ای

ادامه مطلب  

معاویه فرمود عمر 8 پدر داشت و معاویه 4 پدربه ابجد 22 گنده لات 22شرور 22نابکار22 مقصر22دشمن اسلا  

درخواست حذف این مطلب
خداوند سال را بخاطر 5 تن و 12 !!! و 14 معصوم سال را 365 روز قرار داد ضرب عالم امکان محمد استو جمال محمد علیست ضرب 5 تن در خودش ضرب12 !!! در خودش و ضرب 14 معصوم در خودش جمع سه ضرب میشود 365 روز سال                    فاطمه یعنی ف فهم الله ط طریق محمدهست جان علی  به ابجد !!! 132+92محمد+110علی+5تن+12 !!! +14معصوم = 365 روز سال                                             اهل بیت نبوت 906-541 فتنه ها عمرابوبکر= 365 روز سال به ابجد مهدی 59 مهدی 59 { کاملترین دین}59 آ !!! ین !!! دین !!! 59 }} نعمت ولایت حق

ادامه مطلب  

گوهر حق ادیانی59آل محمد رسوالله59مهدی59  

درخواست حذف این مطلب
یادتان باشد بد دهن نباشید که اگر !!! زمان روی از شما برگرداند همه شما را با لگدخواهند زد اگر از !!! ی مشت و لگد دریافت نموده ای چون همه به چشم حیوان به شما نگاه می کنند وشما را لگد می زنند عفت کلام را با نزدیکان و خانواده حفظ فرمائید اگر دیدی اهل فامیل شما را به آدم حساب نمی کنند بدان بخاطر زبان سگ سرش را می دهدبربادبعضی از انسانها شبیح انسان و روح کفتار در جسم سگ صفتشان هبوط نموده است هر !!! ی کلام نا خوشایند از دهان نجسش خارج شود حیوان است و به عهده

ادامه مطلب  

سنگ قبرم را بسازید ای عزیزان رفته ام  

درخواست حذف این مطلب
  درود و سلام بر همه ی شما دوستان عزیز : شعر زیر از سرده های جناب آقای نیما پارسا است  . البته در چند مورد ایراد قافیه ای  داره اما من به پاس احترام به ایشان ، در شعرشان دست نبرده و شعر را به همان صورتی که هست در وبلاگ قرار دادم .     سنگ قبرم را بسازید ای عزیزان رفته ام مرده یا زنده چه فرقی میکند من مرده ام   خاک گورم را ز اشک چشم يارم پر کنید قطعه ای حافظ بخوانید گوشه چشمی تر کنید   چهره ی محزون يارم زرد و بی آرایش است اشکهایش را ببینید او خود آرامش

ادامه مطلب  

کربلا2  

درخواست حذف این مطلب
تومرز عراق یه پارکینگ بزرگ بود ویه عالمه ماشینه منتظر مسافر...(تفاوت فاحشی بود تو امکانات عراق وایران)...میخاستن یه ون بگیرن ک بریم ... خب ازمسافرای سال قبل شنیده بودم ک تریلی هم صلواتی میبره تا کربلا..انتهای پارکینگ چن تا تریلر بود ...پیشنهاد !!! ک بایکی از اونا بریم..موافقت شد..از راننده خواهش کردیم ک من وبابام جلو بشینیم اونم گفت باشه!..سید امجد راننده بود..نه من عربی بلد بودم نه اون فارسی ...به هر شهری ک میرسیدیم اسمشو میگفت..مآمونیه..نومانیه.و.. ..ب

ادامه مطلب  

چون خواب ناز بود که باز از سرم گذشت  

درخواست حذف این مطلب
چون خواب ناز بود که باز از سرم گذشت نامهربان من که به ناز از برم گذشت چون ابر نوبهار بگریم درین چمن از حسرت گلی که ز چشم ترم گذشت منظور من که منظره افروز عالمی است چون برق خنده ای زد و از منظرم گذشت آ !!! به عزم پرسش پروانه شمع بزم آمد ولی چو باد به خا !!! ترم گذشت دریای لطف بودی و من مانده با سراب دل آنگهت شناخت که آب از سرم گذست منت کش خیال تو ام کز سر کَرَم همخوابه ی شبم شد و بر بسترم گذشت جان پرورست لطف تو ای اشک ژاله ، لیک دیر آمدی و کار گل پ !!! رم گذ

ادامه مطلب  

امتحان  

درخواست حذف این مطلب
اونروزیکه تو رفتیمرگ هم برام گریه ش گرفتتنهایی دست منو دید و یهو بغضش گرفتاونروزیکه تو رفتیلبم دیگه خنده نداشتتنم دیگه خسته بوددردم دیگه شفا نداشتاونروزیکه تو رفتیدنیا همون یک لحظه شدتیر غمت زد به چشامخواب از چشام رمیده شداز روزیکه تو رفتیخیال تو شد يار منمنتظرت نشستن شب تا سحر شد کار مناز روزیکه تو رفتی ثانیه هام ابری شدناز ازلم تا به ابدشب و روزم یکی شدناز روزیکه تو رفتیتاوان بی !!! ی شدمهمه بهم می گفتناسیر بی رحمی شدمعشق دل دیوونموتو خ

ادامه مطلب  

معرفی 4 کتابِ طرح «کتاب‌خوان ماه» مهر 1395  

درخواست حذف این مطلب
به گزارش روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، کتاب‌های «پانصد نکته درباره مطالعه» نوشته فیل ریس و ترجمه بیتا عسگری و گیتا عسگری، «عقرب‌های کشتی بمبک» نوشته فرهاد حسن‌زاده، «ن !!! ا» نوشته صادق کرميار، «رضایت شویی» نوشته عباس پسندیده در قالب هفتمین سری از کتاب‌های طرح «کتاب‌خوان ماه» ویژه مهر 95 از سوی معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و در راستای اجرای منویات مقام معظّم (دام ظله العالی) در خصوص !!!

ادامه مطلب  

۹۰۲  

درخواست حذف این مطلب
سلامروزتون خوش. میخواستم دی ماه با مامان برم کربلا. اما این چند روز به این نتیجه رسیدم زيارت خطرناکه. بری مشهد میسوزی، بری کربلا میترکی. دسته جمعی بریم تایلند عشق و حال و عمری به آسودگی بزییییم.(فعل زیستن)تسلیت میگم. امیدوارم !!! ی از بستگان شما تو کشته شده های اخیر نباشه. دلم ریش ریش شده. میگم خدایا اینا که سوختن آیا درد هم کشیدن؟ اونا که منفجر شدن چه حالی داشتن؟ خدایا وابستگانشون که منتظر برگشتشون بودن چطوری جنازه ها رو تحویل میگیرن؟ چهارد

ادامه مطلب  

۹۰۰  

درخواست حذف این مطلب
پست نهصدمسلام. من ۹۰۰ تا پست نوشتم. ۹۰۰ تا پست شما باهام بودین. ۹۰۰ تا پست من با شما بودم. باحاله، نه؟چقد خوابم میاد. از بس سگولی بودم واسه خودم کباب گرفتم اخلاقم بیاد سرجاش اما بوی پیازش گوش و حلق و بینیم رو پر کرده. پیاز و سیر عشقن اما فقط تو مسافرت.دیروز از کافه زودتر رفتم خونه. میخواستم چیزکیک درست کنم و !!! یه خیریه دعوت شدم که باید یه چیزایی رو واسه اونجا درست کنم هم جنبه تبلیغ کافه میشه هم کار خیر. خلاصه اینکه تا دوش بگیرم و !!! بخونم و سوپ ک

ادامه مطلب  

خانواده های زبانی  

درخواست حذف این مطلب
دسته:خانواده های زبانیزبان های ای دیدگاه‌ها برای زبان های ای بسته هستندنوشته شده توسط admin, 30 جولای 2009معرفی« ای» خانواده ای پرجمعیت از زبان های آسیایی است. دانشمندان بر این گمان اند که گویشگران اولیه ی این زبان پیرامون رشته کوه های ای (از رودهای آب «ob» و ایرتیش «irtysh» در جنوب سیبری تا منطقه اویغور در استان سین جیانگ چین و تا مغولستان) می زیسته اند. زیرخانواده ها: ترکیزبان های ترکی گروه های زیر را شامل می شود:الف – ترکی !!! بولی (کشو

ادامه مطلب  

متن آهنگ محسن یگانه به نام وابستگی  

درخواست حذف این مطلب
متن آهنگ محسن یگانه به نام وابستگی یه عمره موج اون نگاه هرجا که خواسته بردتم اخه چشات فهمیده که یه عمره کشته مردتم منو کشون کشون ببر میخام بیام تو دام تو فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی فقط برای خودمی و بخای نخای يار منی وای از این وابستگی دلو سپردم دست کی دست تو که فقط با حرف میتونی رامم کنی راهشو میدونستی و آ !!! م تونستی فکر نمیکردی بشه که راحت منو خامم کنی متن آهنگ محسن یگانه وابستگی قافل از اینی که چشا

ادامه مطلب  

مصوبات شورای پژوهش و تحصیلات تکمیلی دانشکده  

درخواست حذف این مطلب
کاربرگ گزارش جلسات شورای پژوهش و  تحصیلات تکمیلی   تاریخ برگزاری جلسه: 28/4/95 حاضران: دستور جلسه: 1 – بررسی پ !!! وزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه دانشجویان 2 – بررسی اصلاح و تکمیل شیوه­نامه نگارش پایان­نامه 3- بررسی پیشنهاد برگزاری کارگاه آموزشی حقوق تجارت بین­الملل   مصوبات: طبق مصوبه بیست و نهمین جلسه شورای دانشکده مورخ 24/12/1394 جلسه شورای تحصیلات تکمیلی تشکیل و به شرح زیر تصمیماتی اتخاذ نمود: پیشنهاد موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ار

ادامه مطلب  

مصوبه کمیته تخصصی فقه و حقوق  

درخواست حذف این مطلب
کاربرگ گزارش جلسات کمیته تخصصی ..فقه و حقوق !!! ی.....   تاریخ برگزاری جلسه: 3/4/95 حاضران: !!! احمدی­فراز – !!! مقامی – حاج آقا نجاری – !!! حاجیان دستور جلسه: 1 – بررسی پ !!! وزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه دانشجویان مصوبات: پ !!! وزال و پیشنهاد موضوع پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد، بررسی و به این شرح به تصویب رسید:   نام دانشجو عنوان پایان نامه !!! راهنما !!! مشاور نظر کمیته 1 عظیمه مرادی چهارطاقی حفظ محیط زیست از منظر !!! و حقوق بین­الملل !!! آرش­پور !!!

ادامه مطلب  

یکی از گفتنی های زمانه  

درخواست حذف این مطلب
یکی از گفتنی های زمانه که میدانم بماند جاودانه بود وصف رخ يار عزیزی که میگیرد دلم هر دم بهانه همان ياری که زیبا ، مهربان است همان ياری که می سازد ترانه همان ياری که غم را خسته کرده همان ياری که شد اشک شبانه همان ياری که غایب از نظرهاست همان ياری که بوده است جاودانه دلم در شوق دیدارش غمین است از آن رو روز و شب گیرد بهانه نگاهی از سر لطفت به من کن که دل آرام گردد جاودانه 1395/09/07   13:23      

ادامه مطلب  

هوای بقیع  

درخواست حذف این مطلب
دیر بازیست کز غمی سنگین    شعرها هم سیاه می پوشند   از دل خاک دیده شیعه        اشک ها چشمه چشمه می جوشند   هر زمانی که رهگذر نسیم    بویی از خاک يار می آرد   نم نم اشک روی گونه ما باز هم عاشقانه می بارد   دل هوای بقیع می گیرد از غم !!! هاب می سوزد   بر سر تربت غریب حسن  مثل یک آفتاب می سوزد   نور حق شمس ایزدی اینجاست خون جگر مجتبی در این خاک است   معدن حلم و بخشش و تقوا  زاده مصطفی در این خاک است   این گل بوستان پیغمبر از جفای زمانه پ !!! ر شد   کاش هرگز

ادامه مطلب  

کتابخانه سیار کانون بهترین وسیله در انتقال یار مهربان  

درخواست حذف این مطلب
  رحیمی در جلسه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان میامی  که با حضور مدیر کل محترم اداره کتابخانه های عمومی استان جناب آقای شاه حسینی، فرماندار محترم، بخشدار محترم مرکزی در محل کتابخانه عمومی الغدیر شهر میامی تشگیل شد شرکت نمودند. جناب آقای شاه حسینی مدیر کل محترم  اداره کتابخانه های عمومی استان سمنان در بین صحبتهای بسيار خوبشان طرح مینی بوس سيار کانون پرورش فکر ی کودکان و نوجوانان رابه عنوان بهترین و اثر بخش ترین در انتقال کتاب، بسته های

ادامه مطلب  

صاحب اختیار  

درخواست حذف این مطلب
مردی که این جهان همه در اختيار اوست چشم جهانیان همه درانتظار اوست او ریشه کن کند ستم و ظلم و جور رازیرا که ذوالفقار علی(ع) ذوالفقار اوست دوران  شادمانی و شور و نشاط ما دوران حکمرانی او، روزگار اوست ياران او سر آمد مردان عالمندای خوش به حال آن که وفادار و يار اوست او هست مرد کوشش و مرد تلاش و سعی آسایش و سعادت انسان شعار اوست آن !!! که حب آل علی(ع) هست در دلشجان را فدای او کند و دل دچار اوست گر رنگ صلح و مهر و وفا دید این جهاناز ایده های ناب وی و ابتک

ادامه مطلب  

قافله کربلا  

درخواست حذف این مطلب
کاروان برگشته از شام بلاآمده حالا به خاک کربلا کاروان ره توشه اش حزن و غم است کارشان اندوه و اشک و ماتم است  گر چه محزون و عزادار آمده کاروان با شوق دلدار آمده چادر زن ها پر از گرد و غبار دیده ها از خون دلها اشکبار گونه ها از ضرب سیلی نیلگون دامن از اشک دو دیده پر زخون کاروان آمد کنار قبر يار فرصتی شد تا بگرید زار زار قافله با رسم و آداب تمام بر شهیدان کرد تعظیم و  سلام السلام ای اختران سوخته عالمی را درس عشق آموخته السلام ای جسم های چاک چاکجسم ه

ادامه مطلب  

شعرمدح و مرثیۀ !!! اکرم(ص)2باصدای حاج مجیدطاهری(آموزشی)  

درخواست حذف این مطلب
ملک الموت مزن شعله به زخم جگرم  وای من گر تو مدارا نکنی با پدرم  صبـر کـن سیر ببینم رخ بابایم را  چه کنم سدّ نگاهم شده اشک بصرم  قسمت این بود که بالای سرش بنشینم  چشم بگشایم و جان دادن او را نگرم  وقت جان دادن خود گفت: مقدر این است  دو مـه و نیم دگر فاطمه را هم ببرم  ای پدر! مادر مظلومه من يار تو بود  من پس از رفتن تو جان علی را سپرم  با تن خسته و بازوی کبود از مسجد  قول دادم که علی را به سوی خانه برم  دست از دامن حیدر نکشم یک لحظه  گر بریزند همه اه

ادامه مطلب  

شهید، حجت اسدی  

درخواست حذف این مطلب
در روضه ها عازم شامات می شود "حجت" فدای سادات می شود قولش نرفت منبر خود را تمام کرد او گفته بود اهل !!! ابات می شود در کربلا قرار زيارت نهاده بود در زینبیه وقت ملاقات می شود رفتی ولی قسمت ما هم فراق شد هجران ز يار، باعث عادات می شود رویت کبود گشته و افسوس بعد تو روزی ما ناله و هیهات می شود حجت بيار برگ براتی برای "اشک" در زینبیه وقت ملاقات می شود؟ >>> تقدیم به غلامان کویش، ازجمله شهید مجاهد"حجت اسدی" شهادتت مبارک برادر هیأتی... سلام ما را به ارباب

ادامه مطلب  

و اینجا شده واسه من آغاز دوباره واسه نفس کشیدن .......  

درخواست حذف این مطلب
ایییییینجا شده حکم ی دوست ی رفیق ی همدم ی يار همیشگی  ی ياری ک میشینه بدون این ک بخواد حرفی بزنه ب حرفات گوش میده سکوتش شده حکم تایید حرفام شده انگیزه  اینجا واسه من آره خوده خوده من خوده مائده شده آغاز دوباره واسه نفس کشیدن ی نفر بهم گفت داغونی اما نمیخوای نشون بدی میخوای خودتو محکم نشون بدی ک من در هر صورت س !!! ام و دارم با انگیزه ادامه میدم این حرفش یاده ی جمله انداختم ک میگه خندیدین آدما ب معنای شاد بودن اونا نیست   بگذریممممممم از اینا امر

ادامه مطلب  

مواجهه با زندگی  

درخواست حذف این مطلب
پیش از این گفتم براتون که دلیل ننوشتنم اینه که فکر می کنم روتین زندگیم ، اینکه میام سرکار ، به کارهای خونه رسیدگی می کنم ، ورزش می کنم ، وزن کم می کنم ، آ !!! هفته ها مهمونی میرم و چند وقت یه بار هم محض خالی نبودن عریضه با آقای خواستگار یه دعوا و بگو مگو می کنم  خیلی نکته ی  جالبی برای نوشتن و خوندن ندارهاگه نکته ی جالبی هم باشه که تو اینستاگرام باهاتون به اشتراک می ذارم و شماهم مثل همیشه با لطف و محبتتون من رو شرمنده می کنید .اما از اون جای

ادامه مطلب